Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Update Boerderij Hoitsma

Het is weer tijd voor een update van de werkzaamheden op Boerderij Hoitsma! Lees hieronder wat er allemaal is gebeurd op de boerderij vanaf de winter tot aan nu. 

 

Winter
Afgelopen winter hebben we in hoog tempo veel pootaardappelen afgezet, met name in november en december ging de afzet heel goed. We konden ook vrij snel werken omdat er onder gunstige omstandigheden is geoogst en er weinig verkeerde knollen uitgesorteerd hoefden. Ook zat er weinig grond in de partijen aardappelen. Later in de winter zakte de afzet wat in en is er toch nog een klein gedeelte als veevoer afgezet. Doordat de winter nat was en we praktisch geen vorst hebben gehad, hebben we in de winter weinig kunnen ploegen of woelen. Hierdoor lagen veel percelen er na de winter nat en onbewerkt bij, een slecht begin van het nieuwe jaar.

 

Woelen over de winter

 

Voorjaar
Het voorjaar begon goed en de eerste aardappelen zijn vrij vroeg gepoot. In de tweede helft van april en mei hebben we echter grote hoeveelheden regen gehad, waardoor het zaaien en poten veel vertraging op liep en we pas rond 25 mei de laatste aardappelen konden poten. Weer kwam er veel regen en een deel van de net gepote aardappelen heeft de nattigheid niet overleeft, daarom hebben we half juni ongeveer 2½ hectare overgepoot.

 

aardappels_poten_mei_2014 (5)  Zomergerst zaaien

 

Uien
Op initiatief van Bastijn zijn voor het eerst in 30 jaar weer uiten gezaaid (1.6 hectare). Deze doen het nu goed en na veel werk van het bestrijden van aardappelopslag zijn ze ook vrij schoon.


Zomer
Nu het eenmaal zomer is, is het eindelijk ook wat droger geworden. Het Rietzwenk-graszaad is inmiddels geoogst, gedroogd en afgeleverd. De opbrengst van het perceel eerste jaars zaad is matig (ongeveer 1.400 kg./ha.) en helaas is de opbrengst van het tweede jaars zaad ronduit slecht (ongeveer 900 kg./ha.). Het is voorlopig het laatste jaar dat we rietzwenkgras telen, de laatste jaren slagen we er niet meer in hogere opbrengsten te realiseren, bovendien is de prijsvorming slecht.

 

Het zomerkoolzaad heeft zich na een matige start vrij goed hersteld. Alleen op beide einden en in een slenk was het te nat, hier staat bijna geen koolzaad. Het koolzaad is bijna uitgebloeid en het kan waarschijnlijk eind augustus geoogst worden. We telen dit jaar op twee percelen suikerbieten, het ene perceel staat heel goed, op het andere perceel hebben de bieten last van een slechte structuur. We hebben veel (hand)werk gehad van de onkruidbestrijding, met name koolzaadopslag bleek een lastig onkruid.

 

De stand van de aardappelen is heel verschillend, de vroeg gepote aardappelen staan er goed voor en het eerste pootgoed is reeds doodgemaakt. De latere moeten nog groeien om het veld vol te krijgen, maar bij de huidige droogte is het de vraag of dit lukt. Van de pootgoedselectie (verwijderen van zieke planten) hebben we tot nu toe weinig werk gehad. In veel percelen zit hier en daar wel wat aardappelziekte (Phytophthora Infestants), met regelmatig spuiten met preventieve en/of curatieve middelen proberen we deze ziekte te beheersen, met name de Borgers en Bildtstar zijn erg vatbaar voor deze ziekte.

 

zomer 2014 207  foto (3)

 

Nieuwe kipwagen
Onlangs hebben we een nieuwe kipwagen aangeschaft: een Jako Tiger 150 van 15 ton. Hij is uitgerust met een extra brede bak (+10 cm) en 600/55-R26.5 Alliance 380 banden.