Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Suikerbieten

Op onze boerderij verbouwen wij ieder jaar suikerbieten. In de bieten zit, afhankelijk van ras en groeiomstandigheden, 16 tot 19% suiker, in totaal oogsten we 9 tot 15 ton suiker per hectare.

 

Suikerbiet

 

Suikerbieten worden in het voorjaar gezaaid. De kleine bietenplantjes zijn eerst erg zwak en groeien betrekkelijk langzaam, waardoor onkruiden veel kansen krijgen. Vroeger was er heel veel werk om de bieten door middel van wieden schoon te houden. Tegenwoordig wordt het gewas vanaf opkomst 4 tot 6 maal gespoten met een hele lage dosering van verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Als dit op het juiste moment gebeurt hebben we bijna geen last meer van onkruid. De laatste jaren spuiten we de bieten begin augustus en begin september tegen schimmelziekten, dit geeft een behoorlijke opbrengstverhoging.

 

In de herfst worden de bieten gerooid en langs het pad voor de boerderij gestort. Een kraan laadt ze later op vrachtauto’s, die ze naar de bietenfabriek van de Suiker Unie in Hoogkerk (Groningen) vervoert. Zij verwerken de bieten daar tot suiker.