Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Gewassen

Gewassen van boerderij Hoitsma uit Franeker

Pootaardappelen zijn aardappelen waarvan de opbrengst bedoelt is om het volgend jaar als pootgoed van een nieuwe teelt te dienen.   Hiervoor wordt hoogwaardig uitgangsmateriaal gebruikt. In het voorjaar worden de pootaardappelen dichter op elkaar gepoot dan consumptieaardappelen, om zoveel mogelijk (kleine) knollen te oogsten.   In de zomer wordt het gewas geselecteerd waarbij de zieke planten verwijderd worden, dit

Consumptieaardappelen worden op ons bedrijf vrijwel niet geteeld, alleen de vroege rassen DorĂ© en Frieslander worden voor consumptie verbouwd. In de huisverkoop gebruiken we grotendeels aardappelen die bovenmaats uit goedgekeurd pootgoed komen.     Enkele percelen bouwgrond zijn deels besmet met aardappelcystenaaltjes. Op deze delen mogen geen pootaardappelen verbouwd worden, hierop worden dan (resistente) consumptieaardappelen verbouwd.   Ook gebeurt het

Op onze boerderij verbouwen wij ieder jaar suikerbieten. In de bieten zit, afhankelijk van ras en groeiomstandigheden, 16 tot 19% suiker, in totaal oogsten we 9 tot 15 ton suiker per hectare.     Suikerbieten worden in het voorjaar gezaaid. De kleine bietenplantjes zijn eerst erg zwak en groeien betrekkelijk langzaam, waardoor onkruiden veel kansen krijgen. Vroeger was er heel

In de herfst wordt de wintertarwe gezaaid, bij ons meestal na de oogst van suikerbieten. De wintertarwe ontwikkelt zich langzaam in de winter, om in het voorjaar snel uit te groeien tot een hoog gewas.     Door de snelle ontwikkeling in het voorjaar, kan het gewas optimaal profiteren van de vele zonneschijn in het voorjaar. Daardoor geeft wintertarwe meestal

Zomergerst wordt in het voorjaar gezaaid. Het ontwikkelt zich zeer snel en blijft een vrij slap gewas. Er moet een zeer matige bemesting plaatsvinden, omdat het gewas anders snel gaat legeren (plat op de grond liggen).     De gerst wordt na de oogst opgeslagen en afgezet door Agrifirm. Als de gerst goed genoeg is, wordt het zoveel mogelijk gebruikt

Graszaad wordt geteeld voor de oogst van het zaad, bijproduct is het hooi dat verkocht wordt aan veehouders voor voer. Graszaadhooi wordt vooral gewaardeerd vanwege de structuurwaarde. Koeien hebben deze nodig voor een goede penswerking.     Wij telen al jaren rietzwenkgras, een vrij hard, stengelig gewas, dat erg diep wortelt. Het wordt in het voorjaar tegelijk met de zomergerst