Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Bouwplan

Op ons bedrijf wordt op de meeste percelen een ‘2 op 7 bouwplan’ toegepast. Dat betekent dat er in 7 jaar 2 keer aardappelen worden geteeld, 2 keer graszaad, 1 keer suikerbieten en 2 keer graan.

 

De teeltvolgorde is: aardappelen – suikerbieten – wintertarwe – aardappelen – zomergerst – graszaad – graszaad en dan weer van voren af aan. Soms wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld als het in een natte herfst niet lukt om wintertarwe te zaaien. Dan vervangen we de wintertarwe voor zomergerst of zomertarwe omdat deze in het voorjaar gezaaid worden.

 

De laatste jaren wordt in plaats van graan ook wel koolzaad geteeld.

 

Het bouwplan bestaat in 2018 uit:

 

  • 0.5 ha. Consumptie-aardappelen
  • 39 ha. Pootaardappelen
  • 14 ha. Suikerbieten
  • 8 ha. Zomergerst
  • 15 ha. Wintertarwe
  • 2,7 ha. Zaaiuien