Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Over

Lees over de geschiedenis van onze boerderij.

Piet Goffe Hoitsma (1960) Boer | dagelijkse leiding | alle werkzaamheden   Marjan Hoitsma (1961) Boerin | ondersteunende werkzaamheden   Alies Hoitsma (1986) Dochter | journalist & socioloog    Jan-Marten Hoitsma (1987) Zoon | afgestudeerd Bedrijfskunde    Bastijn Hoitsma (1991) Zoon | dagelijks werkzaam op de boerderij | opvolger boerderij   Tietie Molenaar (1994) Vriendin van Bastijn | werkt mee

Op ons bedrijf wordt op de meeste percelen een ‘2 op 7 bouwplan’ toegepast. Dat betekent dat er in 7 jaar 2 keer aardappelen worden geteeld, 2 keer graszaad, 1 keer suikerbieten en 2 keer graan.   De teeltvolgorde is: aardappelen – suikerbieten – wintertarwe – aardappelen – zomergerst – graszaad – graszaad en dan weer van voren af aan.

Op ons bedrijf wordt gebruik gemaakt van gangbare landbouw. Dat inhoud dat wij, in tegenstelling tot biologisch dynamische landbouw, gebruik maken van moderne chemische gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en kunstmeststoffen.   In eerste instantie wordt geprobeerd met goede grondbewerking, resistente rassen en een juiste bemesting een weerbaar gewas te telen. In de strijd tegen ziekten en plagen zijn gewasbeschermingsmiddelen echter nodig als

Gewassen van boerderij Hoitsma uit Franeker

Boerderij Hoitsma beschikt over diverse trekkers en machines. Lees hier meer over trekkers.