Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Lente-update

De lente begint eindelijk door te zetten, wat betekent dat de periode van poten en zaaien is aangebroken. Tijd voor een update over onze werkzaamheden van de afgelopen maanden tot aan nu!

 

Vorstperiode

In januari is het meeste land geploegd. Daarna brak een vorstperiode aan, wat gunstig was omdat kleigrond veel losser en ruller wordt bij vorst. Daardoor is de grond makkelijker te bewerken en groeien planten en makkelijker in.

De percelen waar afgelopen jaar aardappelen in hebben gestaan, zijn tijdens de vorstperiode met een woeler bewerkt. Daardoor zijn de achtergebleven aardappelknollen kapotgevroren. Aardappelen kunnen een lastig, hardnekking onkruid zijn in andere gewassen. Gelukkig hebben we hier het komende jaar waarschijnlijk geen last van.

 

Woelen over de winter

 

Pootgoed sorteren & afleveren

De gehele winter zijn we bezig geweest pootgoed te sorteren en de meeste pootaardappelen zijn inmiddels afgeleverd. Helaas is ook een deel als veevoer afgezet, omdat de afzet van het pootgoed stagneerde in januari, februari en maart. Ook het grote afzetland Rusland nam veel minder af, waardoor er geen plaats was voor het ras Red Scarlett. Gelukkig konden deze begin april nog geëxporteerd worden naar Portugal voor consumptie.

 

Zaaien zomertarwe & zomergerst

Begin maart is zomertarwe en zomergerst gezaaid onder mooie omstandigheden (redelijk droge, losse grond). Helaas is een deel na de kieming verdroogd, omdat het bijna niet heeft geregend. Ook hebben de vogels (kraaien, duiven) veel zaad opgegeten. We zijn zeer benieuwd wat er over gebleven is.

 

Zaaien en poten

Op 7 april zijn de suikerbieten gezaaid en op 8 en 9 april zijn de eerste vroege aardappelen gepoot. We hopen rond 20 juli de eerste Doré en Frieslander te kunnen oogsten. Met de komst van wat regen en meer warmte lijkt het een uitstekende start voor de bieten en vroege aardappelen.

 

Aardappelmarkt
Na een zich maandenlang moeizaam ontwikkelende aardappelmarkt, trekt deze door het koude voorjaar in geheel West-Europa sterk aan. Er vindt met name veel export naar Engeland plaats, omdat daar vanwege de extreem natte herfst grote hoeveelheden aardappelen niet konden worden geoogst.