Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Suikerbieten gerooid

15 december 2012, door Alies Hoitsma

Op 6 december zijn de suikerbieten gerooid. Het was erg nat op het land, maar naar omstandigheden ging het redelijk goed. Op 12 december zijn de bieten afgeleverd naar de fabriek in Groningen. De opbrengst valt niks tegen: 68 ton netto biet/ha. met 17.45% suiker geeft een opbrengst van 11.886 kg. suiker per hectare. Daar zijn we na een late